BGY – Het onbeperkte oorlogsplan van de CCP om de wereld te controleren (1)

作者:庚子灭共(文瑞) 荷兰语翻译:木木 荷兰语校对:心灵感应

“Miles Guo vertelde me toen ik hem voor het eerst ontmoette,” herinnerde Steven Bannon zich tijdens zijn livestream interview van 20 oktober met Lude Media dat “de manieren waarop CCP mensen heeft gecompromitteerd BGY heet, d.w.z. online, vrouwen, geld en goud. En Hunter Biden is een klassiek voorbeeld van BGY.”

De Chinese Communistische Partij (CCP) slaagde erin haar binnenlandse rivaal, de Chinese Nationalistische Partij (CNP), te bestrijden door middel van onconventionele en vaak bedrieglijke oorlogstactieken en stal het gezag over China,40 jaar voordat de term “Onbeperkte Oorlogsvoering” ontstond. In 1999 gaf het PLA Literatuur- en Kunstuitgeverij Unrestricted Warfare uit, een boek geschreven door twee PLA-luchtmachtpolitici, Senior Col. Qiao Liang en Senior Col. Wang Xiangsui. De Engelse editie van het boek was ondertiteld “China’s Master Plan to Destroy America” en onthulde het ware motief van de auteurs. Zoals Dr. James D. Perry opmerkte in zijn artikel over “Operation Allied Force. The View from Beijing’ dat ‘Het boek geen blauwdruk was voor een ‘vuile oorlog’ tegen het Westen, maar een oproep tot innovatief denken over toekomstige oorlogsvoering’.

Er waren verschillende aspecten van “onbeperkte oorlogsvoering” opgenomen in Wikipedia:

Wetgeving of politieke actie via transactionale of niet-governementele organisaties kan een beleidswijziging teweegbrengen die anders onmogelijk zou zijn. Door het internationale karakter van de moderne wereld en het activisme is het veel gemakkelijker voor natiestaten om het beleid in andere natiestaten te beïnvloeden via een agent.

Economische oorlogsvoering. Door de onderlinge verwevenheid van de wereldeconomie kunnen naties de economieën van andere naties ernstige schade toebrengen zonder dat er een offensieve actie wordt ondernomen.

Netwerk oorlogsvoering. Netwerken worden steeds belangrijker, niet alleen voor de uitwisseling van gegevens, maar ook voor het transport, de financiële instellingen en de communicatie. Aanvallen die netwerken uitschakelen, kunnen grote gebieden van het leven die van hen afhankelijk zijn voor de coördinatie, gemakkelijk hinderen.

Terrorisme. Een ander voorbeeld van bedreiging van naties in het kader van het concept van “onbeperkte oorlogsvoering” is terrorisme. Terrorisme wordt door een groep gebruikt om aan bepaalde eisen te laten voldoen. Zelfs als aan deze eisen niet wordt voldaan, kan een terroristische aanslag enorme disproportionele gevolgen hebben voor het nationale welzijn.

In werkelijkheid is de “onbeperkte oorlogsvoering” echter geraffineerder en discreter dan op schrift gesteld. Door verschillen in denken en culturele context is de westerse wereld in de meeste gevallen niet in staat en niet bereid om waar te nemen dat ze onder CCP-aanval staan. Tijdens de persconferentie van 5 oktober 2017 in het Hudson Instituut heeft de heer Miles GUO verschillende onbeperkte oorlogsplannen van CCP blootgelegd die worden gebruikt om het Westen te verzwakken en onder controle te houden. Zijn woorden werden door een meerderheid van het publiek als sensationeel beschouwd. De feiten in de volgende drie jaar hebben echter aangetoond dat die plannen effectief zijn uitgevoerd, met medewerking van politieke figuren en prominente organisaties in het Westen. “Tap het moeras af”, zoals geroepen door President Trump en Mr. Giuliani, klinkt de strijdlustige hoorn tegen CCP manipulatie. De overweldigende weerstand tegen hun inspanningen bewijst alleen maar hoe diep en uitgestrekt het moeras is geworden onder CCP-infiltratie.

“The Hard Drive from Hell”, voor het eerst gerapporteerd in Lude Media op 24 september, gevolgd door New York Post twee weken later, bevat kolossaal bewijs van CCP met behulp van BGY plan (Blauw, Goud en Geel) onbeperkte oorlogsvoeringstactieken om te beteugelen in kringen zoals de BIDEN-familie die invloeden op het nationale beleid kunnen invoegen. De typische methoden zijn het controleren van het internet, geld en seksuele omkoping, en nog veel meer. De actiecode G verwijst bijvoorbeeld naar het Groene Plan, waarbij CCP orgaantransplantatiediensten verleent aan westerse hoogwaardigheidsbekleders. De CCP wordt beschermd door het terminale gebrek aan moed van het Westen om onmenselijk gedrag onder ogen te zien, zijn vertrouwen komt voort uit de norm dat wanneer men misdaden pleegt die te gruwelijk zijn, de wereld het niet zal willen geloven. Bewust zijn van het CCP-inferno is een cruciale eerste stap op weg naar een moreel oordeel.

0
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments