Hunter Biden’s Loan Agreement with BHR (Malay version)

Pindaan No 1 . PERJANJIAN PINJAMAN BERTARIKH 30 JUN 2017.

Perjanjian Pindaan No.1 ini (‘Pindaan’) ini dibuat pada 31 Oktober 2018 oleh dan di antara pihak-pihak berikut ( masing-masing adalah “ pihak “ dan bersama-sama “Pihak”)

a) Encik Xiangsheng Li ( penduduk Hk dengan ID HK : ——— “Pemberi   Pinjaman Asal ”).

b) Encik Robert Hunter Biden ( penduduk Amerika Syarikat dengan No pasport————. “Encik Biden”).

c) Encik Eric D.Schwerin ( penduduk Amerika Syarikat dengan No Pasport ———- “ Encik Schwerin”).

d) Skaneateles, LLC ( sebuah Syarikat liabiliti terhad yang didaftarkan di bawah undang-undang District of Columbia, AS. “Skaneateles”; bersama dengan Encik Biden dan Encik “Peminjam”)

e) Cik Xin Wang ( No pasport Kanada: ——— “Pemberi Pinjaman Baru ”)

DIMANA :

1.Pemberi Pinjaman Asal dan Peminjam menandatangani perjanjian pinjaman bertarikh 30 Jun 2017 (“Perjanjian Pinjaman”) dengan persetujuan bahwa Pemberi Pinjaman Asal akan membuat pendahuluan tertentu kepada Skaneateles untuk tujuan pendanaan kewajiban modal terdaftarnya kepada BHR

2. Pemberi Pinjaman Asal tidak memiliki dana yang cukup untuk membuat seluruh Pinjaman seperti yang ditentukan dalam Perjanjian Pinjaman dan Pemberi Pinjaman Baru masuk untuk membuat pinjaman langsung kepada Peminjam sejumlah (US)AS $ 158,000 (“Pinjaman Baru”) pada 4 Disember, 2017 .                 

SEKARANG ADA : Para Pihak bersetuju dengan Perkara berikut :

1. Para Pihak bersetuju bahawa Perjanjian Pinjaman akan diubah seperti berikut:                                                                                                                                

a)    perenggan 1 Perjanjian Pinjaman akan dihapuskan secara keseluruhan dan diganti dengan yang berikut :

 “Prinsipal Pinjaman “: Pemberi Pinjaman Baru bersetuju untuk memberikan kepada Peminjam dan Peminjam bersetuju untuk menerima pinjaman jangka panjang dari Pemberi Pinjaman Baru sebanyak (US)/ AS $ 158,000(“Pinjaman”)

b) semua rujukan dalam Perjanjian Pinjaman kepada“Pemberi Pinjaman ” hendaklah dihapuskan dan diganti dengan “ Pemberi Pinjaman Baru ”;

0
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

新加坡狮城农场 Himalaya Singapore

欢迎加入喜马拉雅新加坡狮城农场 ! 联系人:阿伟 Discord ID Trust MK#6868 Oct. 26