(Swedish+English)Pompeo’s speech at Vatican:Pompeo criticizes the Chinese Communist Party for having battered every religious community in China

Pompeos tal vid Vatikanen: Pompeo kritiserar Kinas kommunistiska parti för att ha slagit ner alla religiösa samfund i Kina

Nowhere is religious freedom under assault more than it is inside of China today. The Chinese Communist Party has battered every religious community in China. We must support those demanding freedoms in our time.

Ingenstans är religionsfriheten mer under angrepp än den är i Kina idag. Det kinesiska kommunistpartiet har slagit ner alla religiösa samfund i Kina. Vi måste stödja dessa begärda friheter i våran nutid.

1+
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
灭共52165 新中国联邦

ccp is very evil,it must go to hell

0