(Swedish+English)Dr. Yan: Hydroxychloroquine got a lot of obstacles in prevention and early treatment of COVID-19

Dr. Yan:Hydroxiklorokin fick mycket hinder vid förebyggande och tidig behandling av covid-19

Social distance is important like 6 feet distance. Also wearing the disposal surgical mask is useful when you are in a high density of the population. Hydroxychloroquine got a lot of obstacles in prevention and early treatment of COVID-19. It can anti-SARS before. It can anti- cytokine storm. It can anti-micro-thrombosis. It can anti the entry of the SARS like virus.

Socialt avstånd är viktigt som 6 fots avstånd. Det är också användbart att använda kirurgisk mask när du befinner dig i en population med hög densitet. Hydroxiklorokin fick mycket hinder vid förebyggande och tidig behandling av covid-19. Det kan anti-SARS innan. Det kan anticytokin storma. Det kan antimikrotrombos. Det kan motverka inträde av SARS  som virus.

1+
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments