Dr. Yan: The CCP and WHO hid the truth that the virus has human-to-human transmission(English+Swedish)

Swedish Title Dr. Yan: KKP och WHO dolde sanningen om att viruset kan smitta mellan människa och människa

翻译:JingMerit 校对: lxxy

A real hero, a defector Dr. Yan Limeng from Hong Kong points out that Prof. Peiris Malik and Prof. Leo Poon, as WHO consultants for both Emerging Disease Influenza and also new coronaviruses, are the world’s best coronavirus experts. WHO experts, including these two experts, knew this: the virus had community spread and human-to-human transmission in late December, early January. And the CCP government knew it even earlier than them. Dr. Yan does not know why they all work together to hide the truth to the world, then she turned to tell the truth through a Youtube media, Mr. Lude, to tell the world in Chinese about the virus.

En riktig hjälte, en avhoppare Dr. Yan Limeng från Hongkong påpekar att professor Peiris Malik och professor Leo Poon båda som WHO-konsult för Nyuppkomna Sjukdom Influensa och även nya coronavirus är världens bästa coronavirus-experter. WHO-experter inklusive dessa två experter visste denna nyhet: viruset hade smittspridning i samhället, smittspridning mellan människa och människa i slutet av december, i början av januari. Och KKP-regeringen visste det ännu tidigare än dem. Dr. Yan vet inte varför de alla samarbetar för att dölja sanningen för världen, sedan vände hon sig för att säga sanningen genom ett Youtube-media, herr Lude, att berätta världen på kinesiska om viruset.

5+
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
bridge35
1 year ago

they’re murder.

0
郭郊玉米地
1 year ago

CCP covered the truth and spreaded untruth.
CCP lied.
We have never appointed CCP as our agent!
Let’s take down CCP!

0

Popular Articles

GM62

Aug. 07, 2020